Таблици със знаците на Венера от 1930 до 2020 (EST) на английски

Jan 23, 1930 7:22 PM Venus enters Aquarius
Feb 16, 1930 5:11 PM Venus enters Pisces
Mar 12, 1930 5:34 PM Venus enters Aries
Apr  5, 1930 9:57 PM Venus enters Taurus
Apr 30, 1930 8:37 AM Venus enters Gemini
May 25, 1930 12:36 AM Venus enters Cancer
June 19, 1930 12:39 AM Venus enters Leo
July 14, 1930 12:34 PM Venus enters Virgo
Aug  9, 1930 8:54 PM Venus enters Libra
Sep  7, 1930 12:05 AM Venus enters Scorpio
Oct 11, 1930 9:45 PM Venus enters Sagittarius
Nov 22, 1930 2:44 AM Venus Rx enters Scorpio
Jan  3, 1931 3:03 PM Venus enters Sagittarius
Feb  6, 1931 7:25 AM Venus enters Capricorn
Mar  5, 1931 4:46 PM Venus enters Aquarius
Mar 31, 1931 2:04 PM Venus enters Pisces
Apr 25, 1931  9:10 PM Venus enters Aries
May 20, 1931 10:38 PM Venus enters Taurus
June 14, 1931  7:04 PM Venus enters Gemini
July  9, 1931 11:35 AM Venus enters Cancer
Aug  2, 1931 11:29 PM Venus enters Leo
Aug 27, 1931  6:42 AM Venus enters Virgo
Sep 20, 1931 10:15 AM Venus enters Libra
Oct 14, 1931 10:45 AM Venus enters Scorpio
Nov  7, 1931 11:32 AM Venus enters Sagittarius
Dec  1, 1931 12:29 PM Venus enters Capricorn
Dec 25, 1931  2:44 PM Venus enters Aquarius
Jan 18, 1932  8:52 PM Venus enters Pisces
Feb 12, 1932 11:58 AM Venus enters Aries
Mar  8, 1932  9:07 PM Venus enters Taurus
Apr  4, 1932  7:19 PM Venus enters Gemini
May  6, 1932 5:04 AM Venus enters Cancer
July 13, 1932 6:33 AM Venus Rx enters Gemini
July 28, 1932 8:36 AM Venus enters Cancer
Sep  8, 1932  3:45 PM Venus enters Leo
Oct  7, 1932 12:46 AM Venus enters Virgo
Nov  1, 1932 11:01 PM Venus enters Libra
Nov 26, 1932  7:06 PM Venus enters Scorpio
Dec 21, 1932  2:43 AM Venus enters Sagittarius
Jan 14, 1933  4:56 AM Venus enters Capricorn
Feb  7, 1933 5:30 AM Venus enters Aquarius
Mar  3, 1933  6:24 AM Venus enters Pisces
Mar 27, 1933  8:58 AM Venus enters Aries
Apr 20, 1933  2:00 PM Venus enters Taurus
May 14, 1933 10:47 PM Venus enters Gemini
June  8, 1933 9:01 AM Venus enters Cancer
July  2, 1933 9:29 PM Venus enters Leo
July 27, 193312:45 PM Venus enters Virgo
Aug 21, 1933  8:23 AM Venus enters Libra
Sep 15, 1933 10:54 AM Venus enters Scorpio
Oct 10, 1933 11:32 PM Venus enters Sagittarius
Nov  6, 1933 11:02 AM Venus enters Capricorn
Dec  5, 1933  1:00 PM Venus enters Aquarius
Apr  6, 1934  4:23 AM Venus enters Pisces
May  6, 1934  4:54 AM Venus enters Aries
June  2, 1934 6:11 AM Venus enters Taurus
June 28, 19345:38 AM Venus enters Gemini
July 23, 1934 2:22 PM Venus enters Cancer
Aug 17, 1934 11:45 AM Venus enters Leo
Sep 10, 1934 11:32 PM Venus enters Virgo
Oct  5, 1934  2:56 AM Venus enters Libra
Oct 29, 1934  2:37 AM Venus enters Scorpio
Nov 21, 1934 11:59 PM Venus enters Sagittarius
Dec 15, 1934  8:39 PM Venus enters Capricorn
Jan  8, 1935 5:44 PM Venus enters Aquarius
Feb  1, 1935  4:36 PM Venus enters Pisces
Feb 25, 1935  7:30 PM Venus enters Aries
Mar 22, 1935 5:29 AM Venus enters Taurus
Apr 16, 1935  2:37 AM Venus enters Gemini
May 11, 1935  6:01 PM Venus enters Cancer
June  7, 1935 3:11 PM Venus enters Leo
July  7, 1935 4:33 PM Venus enters Virgo
Nov  9, 1935 11:34 AM Venus enters Libra
Dec  8, 1935  9:36 AM Venus enters Scorpio
Jan  3, 1936  9:16 AM Venus enters Sagittarius
Jan 28, 1936  9:00 AM Venus enters Capricorn
Feb 21, 1936 11:14 PM Venus enters Aquarius
Mar 17, 1936  9:53 AM Venus enters Pisces
Apr 10, 1936  7:41 PM Venus enters Aries
May  5, 1936  6:53 AM Venus enters Taurus
May 29, 1936 5:39 PM Venus enters Gemini
June 23, 1936 4:16 AM Venus enters Cancer
July 17, 1936 1:51 PM Venus enters Leo
Aug 10, 1936 10:11 PM Venus enters Virgo
Sep  4, 1936  6:02 AM Venus enters Libra
Sep 28, 1936  2:36 PM Venus enters Scorpio
Oct 23, 1936  1:00 AM Venus enters Sagittarius
Nov 16, 1936  1:36 PM Venus enters Capricorn
Dec 11, 1936  9:51 AM Venus enters Aquarius
Jan  5, 1937 10:18 PM Venus enters Pisces
Feb  2, 1937 5:39 AM Venus enters Aries
Mar  9, 1937  8:19 AM Venus enters Taurus
Apr 13, 1937 11:19 PM Venus Rx enters Aries
June  4, 1937 2:41 AM Venus enters Taurus
July  7, 19375:13 PM Venus enters Gemini
Aug  4, 1937  4:14 PM Venus enters Cancer
Aug 30, 1937  8:08 PM Venus enters Leo
Sep 25, 1937 12:03 AM Venus enters Virgo
Oct 19, 1937 11:33 AM Venus enters Libra
Nov 12, 1937  2:43 PM Venus enters Scorpio
Dec  6, 1937  1:06 PM Venus enters Sagittarius
Dec 30, 1937  9:42 AM Venus enters Capricorn
Jan 23, 1938  6:16 AM Venus enters Aquarius
Feb 16, 1938  4:00 AM Venus enters Pisces
Mar 12, 1938  4:20 AM Venus enters Aries
Apr  5, 1938  8:46 AM Venus enters Taurus
Apr 29, 1938  7:35 PM Venus enters Gemini
May 24, 1938 11:56 AM Venus enters Cancer
June 18, 193812:37 PM Venus enters Leo
July 14, 1938 1:44 AM Venus enters Virgo
Aug  9, 1938 12:26 PM Venus enters Libra
Sep  6, 1938  9:36 PM Venus enters Scorpio
Oct 13, 1938  1:49 PM Venus enters Sagittarius
Nov 15, 1938 11:07 AM Venus Rx enters Scorpio
Jan  4, 1939  4:48 PM Venus enters Sagittarius
Feb  6, 1939  4:20 AM Venus enters Capricorn
Mar  5, 1939  8:29 AM Venus enters Aquarius
Mar 31, 1939  3:34 AM Venus enters Pisces
Apr 25, 1939  9:28 AM Venus enters Aries
May 20, 1939 10:13 AM Venus enters Taurus
June 14, 1939 6:11 AM Venus enters Gemini
July  8, 193910:25 PM Venus enters Cancer
Aug  2, 1939 10:11 AM Venus enters Leo
Aug 26, 1939 5:24 PM Venus enters Virgo
Sep 19, 1939  9:02 PM Venus enters Libra
Oct 13, 1939  9:41 PM Venus enters Scorpio
Nov  6, 1939 10:41 PM Venus enters Sagittarius
Nov 30, 1939 11:52 PM Venus enters Capricorn
Dec 25, 1939  2:25 AM Venus enters Aquarius
Jan 18, 1940 9:00 AM Venus enters Pisces
Feb 12, 1940 12:51 AM Venus enters Aries
Mar 8, 1940 11:25 AM Venus enters Taurus
Apr 4, 1940 1:10 PM Venus enters Gemini
May 6, 1940 1:47 PM Venus enters Cancer
July 5, 1940 11:17 AM Venus Rx enters Gemini
July 31, 1940 9:20 PM Venus enters Cancer
Sep 8, 1940 11:59 AM Venus enters Leo
Oct 6, 1940 4:10 PM Venus enters Virgo
Nov 1, 1940 12:24 PM Venus enters Libra
Nov 26, 1940 7:32 AM Venus enters Scorpio
Dec 20, 1940 2:36 PM Venus enters Sagittarius
Jan 13, 1941 4:29 PM Venus enters Capricorn
Feb 6, 1941 4:49 PM Venus enters Aquarius
Mar 2, 1941 5:33 PM Venus enters Pisces
Mar 26, 1941 7:58 PM Venus enters Aries
Apr 20, 1941 12:53 AM Venus enters Taurus
May 14, 1941 8:36 AM Venus enters Gemini
June 7, 1941 6:53 PM Venus enters Cancer
July 2, 1941 7:33 AM Venus enters Leo
July 26, 1941 11:12 PM Venus enters Virgo
Aug 20, 1941 7:29 PM Venus enters Libra
Sep 14, 1941 11:01 PM Venus enters Scorpio
Oct 10, 1941 2:21 PM Venus enters Sagittarius
Nov 6, 1941 5:17 AM Venus enters Capricorn
Dec 5, 1941 6:04 PM Venus enters Aquarius
Apr 6, 1942 8:14 AM Venus enters Pisces
May 5, 1942 9:26 PM Venus enters Aries
June 1, 1942 7:26 PM Venus enters Taurus
June 27, 1942 5:18 PM Venus enters Gemini
July 23, 1942 1:10 AM Venus enters Cancer
Aug 16, 1942 10:04 PM Venus enters Leo
Sep 10, 1942 9:38 AM Venus enters Virgo
Oct 4, 1942 1:58 PM Venus enters Libra
Oct 28, 1942 1:40 PM Venus enters Scorpio
Nov 21, 1942 11:07 AM Venus enters Sagittarius
Dec 15, 1942 7:53 AM Venus enters Capricorn
Jan 8, 1943 5:03 AM Venus enters Aquarius
Feb 1, 1943 4:02 AM Venus enters Pisces
Feb 25, 1943 7:04 AM Venus enters Aries
Mar 21, 1943 5:24 PM Venus enters Taurus
Apr 15, 1943 3:12 PM Venus enters Gemini
May 11, 1943 6:56 AM Venus enters Cancer
June 7, 1943 7:09 AM Venus enters Leo
July 7, 1943 6:56 PM Venus enters Virgo
Nov 9, 1943 1:25 PM Venus enters Libra
Dec 8, 1943 2:45 AM Venus enters Scorpio
Jan 2, 1944 11:43 PM Venus enters Sagittarius
Jan 27, 1944 10:11 PM Venus enters Capricorn
Feb 21, 1944 11:40 AM Venus enters Aquarius
Mar 16, 1944 9:46 PM Venus enters Pisces
Apr 10, 1944 7:09 AM Venus enters Aries
May 4, 1944 5:04 PM Venus enters Taurus
May 29, 1944 3:39 AM Venus enters Gemini
June 22, 1944 2:12 PM Venus enters Cancer
July 16, 1944 11:47 PM Venus enters Leo
Aug 10, 1944 8:13 AM Venus enters Virgo
Sep 3, 1944 4:16 PM Venus enters Libra
Sep 28, 1944 1:12 AM Venus enters Scorpio
Oct 22, 1944 12:07 PM Venus enters Sagittarius
Nov 16, 1944 2:26 AM Venus enters Capricorn
Dec 10, 1944 11:47 PM Venus enters Aquarius
Jan 5, 1945 2:18 PM Venus enters Pisces
Feb 2, 1945 3:07 AM Venus enters Aries
Mar 11, 1945 6:17 AM Venus enters Taurus
Apr 7, 1945 2:15 PM Venus Rx enters Aries
June 4, 1945 5:58 PM Venus enters Taurus
July 7, 1945 11:20 AM Venus enters Gemini
Aug 4, 1945 5:59 AM Venus enters Cancer
Aug 30, 1945 8:05 AM Venus enters Leo
Sep 24, 1945 11:06 AM Venus enters Virgo
Oct 18, 1945 11:09 PM Venus enters Libra
Nov 12, 1945 2:05 AM Venus enters Scorpio
Dec 6, 1945 12:22 AM Venus enters Sagittarius
Dec 29, 1945 8:56 PM Venus enters Capricorn
Jan 22, 1946 5:28 PM Venus enters Aquarius
Feb 15, 1946 3:11 PM Venus enters Pisces
Mar 11, 1946 3:32 PM Venus enters Aries
Apr 4, 1946 8:01 PM Venus enters Taurus
Apr 29, 1946 5:59 AM Venus enters Gemini
May 23, 1946 10:39 PM Venus enters Cancer
June 18, 1946 12:00 AM Venus enters Leo
July 13, 1946 2:22 PM Venus enters Virgo
Aug 9, 1946 3:34 AM Venus enters Libra
Sep 6, 1946 7:16 PM Venus enters Scorpio
Oct 16, 1946 5:45 AM Venus enters Sagittarius
Nov 8, 1946 3:56 AM Venus Rx enters Scorpio
Jan 5, 1947 11:45 AM Venus enters Sagittarius
Feb 6, 1947 12:41 AM Venus enters Capricorn
Mar 5, 1947 12:09 AM Venus enters Aquarius
Mar 30, 1947 5:14 PM Venus enters Pisces
Apr 24, 1947 10:03 PM Venus enters Aries
May 19, 1947 9:06 PM Venus enters Taurus
June 13, 1947 4:35 PM Venus enters Gemini
July 8, 1947 8:30 AM Venus enters Cancer
Aug 1, 1947 8:06 PM Venus enters Leo
Aug 26, 1947 3:17 AM Venus enters Virgo
Sep 19, 1947 7:01 AM Venus enters Libra
Oct 13, 1947 8:49 AM Venus enters Scorpio
Nov 6, 1947 9:59 AM Venus enters Sagittarius
Nov 30, 1947 11:23 AM Venus enters Capricorn
Dec 24, 1947 2:13 PM Venus enters Aquarius
Jan 17, 1948 9:14 PM Venus enters Pisces
Feb 11, 1948 1:51 PM Venus enters Aries
Mar 8, 1948 1:59 AM Venus enters Taurus
Apr 4, 1948 7:40 AM Venus enters Gemini
May 7, 1948 3:27 AM Venus enters Cancer
June 29, 1948 2:58 AM Venus Rx enters Gemini
Aug 2, 1948 9:15 PM Venus enters Cancer
Sep 8, 1948 8:40 AM Venus enters Leo
Oct 6, 1948 7:25 AM Venus enters Virgo
Nov 1, 1948 1:42 AM Venus enters Libra
Nov 25, 1948 7:55 PM Venus enters Scorpio
Dec 20, 1948 2:28 AM Venus enters Sagittarius
Jan 13, 1949 4:01 AM Venus enters Capricorn
Feb 6, 1949 4:05 AM Venus enters Aquarius
Mar 2, 1949 4:38 AM Venus enters Pisces
Mar 26, 1949 6:54 AM Venus enters Aries
Apr 19, 1949 11:44 AM Venus enters Taurus
May 13, 1949 7:25 PM Venus enters Gemini
June 7, 1949 5:47 AM Venus enters Cancer
July 1, 1949 6:40 PM Venus enters Leo
July 26, 1949 10:43 AM Venus enters Virgo
Aug 20, 1949 7:39 AM Venus enters Libra
Sep 14, 1949 12:12 PM Venus enters Scorpio
Oct 10, 1949 5:18 AM Venus enters Sagittarius
Nov 5, 1949 11:53 PM Venus enters Capricorn
Dec 6, 1949 1:06 AM Venus enters Aquarius
Apr 6, 1950 10:13 AM Venus enters Pisces
May 5, 1950 2:19 PM Venus enters Aries
June 1, 1950 9:19 AM Venus enters Taurus
June 27, 1950 5:45 AM Venus enters Gemini
July 22, 1950 12:50 PM Venus enters Cancer
Aug 16, 1950 9:18 AM Venus enters Leo
Sep 9, 1950 8:37 PM Venus enters Virgo
Oct 4, 1950 12:51 AM Venus enters Libra
Oct 28, 1950 12:33 AM Venus enters Scorpio
Nov 20, 1950 10:03 PM Venus enters Sagittarius
Dec 14, 1950 6:54 PM Venus enters Capricorn
Jan 7, 1951 4:10 PM Venus enters Aquarius
Jan 31, 1951 3:14 PM Venus enters Pisces
Feb 24, 1951 6:26 PM Venus enters Aries
Mar 21, 1951 5:05 AM Venus enters Taurus
Apr 15, 1951 3:33 AM Venus enters Gemini
May 10, 1951 8:41 PM Venus enters Cancer
June 7, 1951 12:10 AM Venus enters Leo
July 8, 1951 12:06 AM Venus enters Virgo
Nov 9, 1951 1:48 PM Venus enters Libra
Dec 7, 1951 7:19 PM Venus enters Scorpio
Jan 2, 1952 1:44 PM Venus enters Sagittarius
Jan 27, 1952 10:58 AM Venus enters Capricorn
Feb 20, 1952 11:42 PM Venus enters Aquarius
Mar 16, 1952 9:18 AM Venus enters Pisces
Apr 9, 1952 6:17 PM Venus enters Aries
May 4, 1952 3:55 AM Venus enters Taurus
May 28, 1952 2:19 PM Venus enters Gemini
June 22, 1952 12:46 AM Venus enters Cancer
July 16, 1952 10:23 AM Venus enters Leo
Aug 9, 1952 6:58 PM Venus enters Virgo
Sep 3, 1952 3:17 AM Venus enters Libra
Sep 27, 1952 12:36 PM Venus enters Scorpio
Oct 22, 1952 12:02 AM Venus enters Sagittarius
Nov 15, 1952 3:03 PM Venus enters Capricorn
Dec 10, 1952 1:30 PM Venus enters Aquarius
Jan 5, 1953 6:10 AM Venus enters Pisces
Feb 2, 1953 12:54 AM Venus enters Aries
Mar 14, 1953 1:58 PM Venus enters Taurus
Mar 31, 1953 12:17 AM Venus enters Aries
June 5, 1953 5:34 AM Venus enters Taurus
July 7, 1953 5:30 AM Venus enters Gemini
Aug 3, 1953 8:08 PM Venus enters Cancer
Aug 29, 1953 8:35 PM Venus enters Leo
Sep 23, 1953 10:48 PM Venus enters Virgo
Oct 18, 1953 10:27 AM Venus enters Libra
Nov 11, 1953 1:12 PM Venus enters Scorpio
Dec 5, 1953 11:24 AM Venus enters Sagittarius
Dec 29, 1953 7:53 AM Venus enters Capricorn
Jan 22, 1954 4:20 AM Venus enters Aquarius
Feb 15, 1954 2:01 AM Venus enters Pisces
Mar 11, 1954 2:22 AM Venus enters Aries
Apr 4, 1954 6:55 AM Venus enters Taurus
Apr 28, 1954 5:03 PM Venus enters Gemini
May 23, 1954 10:04 AM Venus enters Cancer
June 17, 1954 12:04 PM Venus enters Leo
July 13, 1954 3:43 AM Venus enters Virgo
Aug 8, 1954 7:34 PM Venus enters Libra
Sep 6, 1954 6:29 PM Venus enters Scorpio
Oct 24, 1954 -6:53 AM Venus enters Sagittarius
Oct 27, 1954 5:42 AM Venus Rx enters Scorpio
Jan 6, 1955 1:48 AM Venus enters Sagittarius
Feb 5, 1955 8:15 PM Venus enters Capricorn
Mar 4, 1955 3:22 PM Venus enters Aquarius
Mar 30, 1955 6:30 AM Venus enters Pisces
Apr 24, 1955 10:13 AM Venus enters Aries
May 19, 1955 8:35 AM Venus enters Taurus
June 13, 1955 3:38 AM Venus enters Gemini
July 7, 1955 7:15 PM Venus enters Cancer
Aug 1, 1955 6:43 AM Venus enters Leo
Aug 25, 1955 1:52 PM Venus enters Virgo
Sep 18, 1955 5:41 PM Venus enters Libra
Oct 12, 1955 7:39 PM Venus enters Scorpio
Nov 5, 1955 9:02 PM Venus enters Sagittarius
Nov 29, 1955 10:42 PM Venus enters Capricorn
Dec 24, 1955 1:52 AM Venus enters Aquarius
Jan 17, 1956 9:22 AM Venus enters Pisces
Feb 11, 1956 2:46 AM Venus enters Aries
Mar 7, 1956 4:31 PM Venus enters Taurus
Apr 4, 1956 2:23 AM Venus enters Gemini
May 7, 1956 9:17 PM Venus enters Cancer
June 23, 1956 7:10 AM Venus Rx enters Gemini
Aug 4, 1956 4:49 AM Venus enters Cancer
Sep 8, 1956 4:23 AM Venus enters Leo
Oct 5, 1956 10:12 PM Venus enters Virgo
Oct 31, 1956 2:40 PM Venus enters Libra
Nov 25, 1956 8:01 AM Venus enters Scorpio
Dec 19, 1956 2:07 PM Venus enters Sagittarius
Jan 12, 1957 3:23 PM Venus enters Capricorn
Feb 5, 1957 3:16 PM Venus enters Aquarius
Mar 1, 1957 3:39 PM Venus enters Pisces
Mar 25, 1957 5:46 PM Venus enters Aries
Apr 18, 1957 10:28 PM Venus enters Taurus
May 13, 1957 6:08 AM Venus enters Gemini
June 6, 1957 4:35 PM Venus enters Cancer
July 1, 1957 5:42 AM Venus enters Leo
July 25, 1957 10:10 PM Venus enters Virgo
Aug 19, 1957 7:44 PM Venus enters Libra
Sep 14, 1957 1:20 AM Venus enters Scorpio
Oct 9, 1957 8:16 PM Venus enters Sagittarius
Nov 5, 1957 6:46 PM Venus enters Capricorn
Dec 6, 1957 10:26 AM Venus enters Aquarius
Apr 6, 1958 11:00 AM Venus enters Pisces
May 5, 1958 6:59 AM Venus enters Aries
May 31, 1958 11:07 PM Venus enters Taurus
June 26, 1958 6:08 PM Venus enters Gemini
July 22, 1958 12:26 AM Venus enters Cancer
Aug 15, 1958 8:28 PM Venus enters Leo
Sep 9, 1958 7:35 AM Venus enters Virgo
Oct 3, 1958 11:44 AM Venus enters Libra
Oct 27, 1958 11:26 AM Venus enters Scorpio
Nov 20, 1958 8:59 AM Venus enters Sagittarius
Dec 14, 1958 5:55 AM Venus enters Capricorn
Jan 7, 1959 3:16 AM Venus enters Aquarius
Jan 31, 1959 2:28 AM Venus enters Pisces
Feb 24, 1959 5:53 AM Venus enters Aries
Mar 20, 1959 4:55 PM Venus enters Taurus
Apr 14, 1959 4:08 PM Venus enters Gemini
May 10, 1959 10:45 AM Venus enters Cancer
June 6, 1959 5:43 PM Venus enters Leo
July 8, 1959 7:08 AM Venus enters Virgo
Sep 20, 1959 -1:59 AM Venus Rx enters Leo
Sep 25, 1959 3:15 AM Venus enters Virgo
Nov 9, 1959 1:11 PM Venus enters Libra
Dec 7, 1959 11:41 AM Venus enters Scorpio
Jan 2, 1960 3:43 AM Venus enters Sagittarius
Jan 26, 1960 11:46 PM Venus enters Capricorn
Feb 20, 1960 11:47 AM Venus enters Aquarius
Mar 15, 1960 8:53 PM Venus enters Pisces
Apr 9, 1960 5:32 AM Venus enters Aries
May 3, 1960 2:56 PM Venus enters Taurus
May 28, 1960 1:11 AM Venus enters Gemini
June 21, 1960 11:34 AM Venus enters Cancer
July 15, 1960 9:11 PM Venus enters Leo
Aug 9, 1960 5:54 AM Venus enters Virgo
Sep 2, 1960 2:29 PM Venus enters Libra
Sep 27, 1960 12:13 AM Venus enters Scorpio
Oct 21, 1960 12:12 PM Venus enters Sagittarius
Nov 15, 1960 3:57 AM Venus enters Capricorn
Dec 10, 1960 3:34 AM Venus enters Aquarius
Jan 4, 1961 10:31 PM Venus enters Pisces
Feb 1, 1961 11:46 PM Venus enters Aries
June 5, 1961 2:25 PM Venus enters Taurus
July 6, 1961 11:32 PM Venus enters Gemini
Aug 3, 1961 10:28 AM Venus enters Cancer
Aug 29, 1961 9:18 AM Venus enters Leo
Sep 23, 1961 10:43 AM Venus enters Virgo
Oct 17, 1961 9:58 PM Venus enters Libra
Nov 11, 1961 12:33 AM Venus enters Scorpio
Dec 4, 1961 10:40 PM Venus enters Sagittarius
Dec 28, 1961 7:07 PM Venus enters Capricorn
Jan 21, 1962 3:31 PM Venus enters Aquarius
Feb 14, 1962 1:09 PM Venus enters Pisces
Mar 10, 1962 1:28 PM Venus enters Aries
Apr 3, 1962 6:05 PM Venus enters Taurus
Apr 28, 1962 4:23 AM Venus enters Gemini
May 22, 1962 9:46 PM Venus enters Cancer
June 17, 1962 12:31 AM Venus enters Leo
July 12, 1962 5:32 PM Venus enters Virgo
Aug 8, 1962 12:13 PM Venus enters Libra
Sep 6, 1962 7:11 PM Venus enters Scorpio
Jan 6, 1963 12:35 PM Venus enters Sagittarius
Feb 5, 1963 3:36 PM Venus enters Capricorn
Mar 4, 1963 6:41 AM Venus enters Aquarius
Mar 29, 1963 8:00 PM Venus enters Pisces
Apr 23, 1963 10:39 PM Venus enters Aries
May 18, 1963 8:21 PM Venus enters Taurus
June 12, 1963 2:57 PM Venus enters Gemini
July 7, 1963 6:18 AM Venus enters Cancer
July 31, 1963 5:38 PM Venus enters Leo
Aug 25, 1963 12:49 AM Venus enters Virgo
Sep 18, 1963 4:43 AM Venus enters Libra
Oct 12, 1963 6:50 AM Venus enters Scorpio
Nov 5, 1963 8:25 AM Venus enters Sagittarius
Nov 29, 1963 10:21 AM Venus enters Capricorn
Dec 23, 1963 1:53 PM Venus enters Aquarius
Jan 16, 1964 9:54 PM Venus enters Pisces
Feb 10, 1964 4:09 PM Venus enters Aries
Mar 7, 1964 7:38 AM Venus enters Taurus
Apr 3, 1964 10:03 PM Venus enters Gemini
May 8, 1964 10:16 PM Venus enters Cancer
June 17, 1964 1:17 PM Venus Rx enters Gemini
Aug 5, 1964 3:53 AM Venus enters Cancer
Sep 7, 1964 11:53 PM Venus enters Leo
Oct 5, 1964 1:10 PM Venus enters Virgo
Oct 31, 1964 3:54 AM Venus enters Libra
Nov 24, 1964 8:25 PM Venus enters Scorpio
Dec 19, 1964 2:02 AM Venus enters Sagittarius
Jan 12, 1965 3:00 AM Venus enters Capricorn
Feb 5, 1965 2:41 AM Venus enters Aquarius
Mar 1, 1965 2:55 AM Venus enters Pisces
Mar 25, 1965 4:54 AM Venus enters Aries
Apr 18, 1965 9:31 AM Venus enters Taurus
May 12, 1965 5:08 PM Venus enters Gemini
June 6, 1965 3:39 AM Venus enters Cancer
June 30, 1965 4:59 PM Venus enters Leo
July 25, 1965 9:51 AM Venus enters Virgo
Aug 19, 1965 8:06 AM Venus enters Libra
Sep 13, 1965 2:50 PM Venus enters Scorpio
Oct 9, 1965 11:46 AM Venus enters Sagittarius
Nov 5, 1965 2:36 PM Venus enters Capricorn
Dec 6, 1965 11:37 PM Venus enters Aquarius
Feb 6, 1966 7:46 AM Venus Rx enters Capricorn
Feb 25, 1966 5:55 AM Venus enters Aquarius
Apr 6, 1966 10:53 AM Venus enters Pisces
May 4, 1966 11:33 PM Venus enters Aries
May 31, 1966 1:00 PM Venus enters Taurus
June 26, 1966 6:40 AM Venus enters Gemini
July 21, 1966 12:11 PM Venus enters Cancer
Aug 15, 1966 7:47 AM Venus enters Leo
Sep 8, 1966 6:40 PM Venus enters Virgo
Oct 2, 1966 10:44 PM Venus enters Libra
Oct 26, 1966 10:28 PM Venus enters Scorpio
Nov 19, 1966 8:06 PM Venus enters Sagittarius
Dec 13, 1966 5:09 PM Venus enters Capricorn
Jan 6, 1967 2:36 PM Venus enters Aquarius
Jan 30, 1967 1:53 PM Venus enters Pisces
Feb 23, 1967 5:30 PM Venus enters Aries
Mar 20, 1967 4:56 AM Venus enters Taurus
Apr 14, 1967 4:54 AM Venus enters Gemini
May 10, 1967 1:05 AM Venus enters Cancer
June 6, 1967 11:48 AM Venus enters Leo
July 8, 1967 5:11 PM Venus enters Virgo
Sep 9, 1967 6:58 AM Venus Rx enters Leo
Oct 1, 1967 1:07 PM Venus enters Virgo
Nov 9, 1967 11:32 AM Venus enters Libra
Dec 7, 1967 3:48 AM Venus enters Scorpio
Jan 1, 1968 5:37 PM Venus enters Sagittarius
Jan 26, 1968 12:35 PM Venus enters Capricorn
Feb 19, 1968 11:55 PM Venus enters Aquarius
Mar 15, 1968 8:32 AM Venus enters Pisces
Apr 8, 1968 4:48 PM Venus enters Aries
May 3, 1968 1:56 AM Venus enters Taurus
May 27, 1968 12:02 PM Venus enters Gemini
June 20, 1968 10:20 PM Venus enters Cancer
July 15, 1968 7:59 AM Venus enters Leo
Aug 8, 1968 4:49 PM Venus enters Virgo
Sep 2, 1968 1:39 AM Venus enters Libra
Sep 26, 1968 11:45 AM Venus enters Scorpio
Oct 21, 1968 12:16 AM Venus enters Sagittarius
Nov 14, 1968 4:48 PM Venus enters Capricorn
Dec 9, 1968 5:40 PM Venus enters Aquarius
Jan 4, 1969 3:07 PM Venus enters Pisces
Feb 1, 1969 11:45 PM Venus enters Aries
June 5, 1969 8:48 PM Venus enters Taurus
July 6, 1969 5:04 PM Venus enters Gemini
Aug 3, 1969 12:30 AM Venus enters Cancer
Aug 28, 1969 9:48 PM Venus enters Leo
Sep 22, 1969 10:26 PM Venus enters Virgo
Oct 17, 1969 9:17 AM Venus enters Libra
Nov 10, 1969 11:40 AM Venus enters Scorpio
Dec 4, 1969 9:41 AM Venus enters Sagittarius
Dec 28, 1969 6:04 AM Venus enters Capricorn
Jan 21, 1970 2:26 AM Venus enters Aquarius
Feb 14, 1970 12:04 AM Venus enters Pisces
Mar 10, 1970 12:25 AM Venus enters Aries
Apr 3, 1970 5:05 AM Venus enters Taurus
Apr 27, 1970 3:33 PM Venus enters Gemini
May 22, 1970 9:19 AM Venus enters Cancer
June 16, 1970 12:49 PM Venus enters Leo
July 12, 1970 7:16 AM Venus enters Virgo
Aug 8, 1970 4:59 AM Venus enters Libra
Sep 6, 1970 8:54 PM Venus enters Scorpio
Jan 6, 1971 8:00 PM Venus enters Sagittarius
Feb 5, 1971 9:57 AM Venus enters Capricorn
Mar 3, 1971 9:24 PM Venus enters Aquarius
Mar 29, 1971 9:02 AM Venus enters Pisces
Apr 23, 1971 10:44 AM Venus enters Aries
May 18, 1971 7:48 AM Venus enters Taurus
June 12, 1971 1:58 AM Venus enters Gemini
July 6, 1971 5:02 PM Venus enters Cancer
July 31, 1971 4:15 AM Venus enters Leo
Aug 24, 1971 11:25 AM Venus enters Virgo
Sep 17, 1971 3:25 PM Venus enters Libra
Oct 11, 1971 5:43 PM Venus enters Scorpio
Nov 4, 1971 7:30 PM Venus enters Sagittarius
Nov 28, 1971 9:41 PM Venus enters Capricorn
Dec 23, 1971 1:32 AM Venus enters Aquarius
Jan 16, 1972 10:01 AM Venus enters Pisces
Feb 10, 1972 5:08 AM Venus enters Aries
Mar 6, 1972 10:25 PM Venus enters Taurus
Apr 3, 1972 5:48 PM Venus enters Gemini
May 10, 1972 8:51 AM Venus enters Cancer
June 11, 1972 3:08 PM Venus Rx enters Gemini
Aug 5, 1972 8:26 PM Venus enters Cancer
Sep 7, 1972 6:27 PM Venus enters Leo
Oct 5, 1972 3:33 AM Venus enters Virgo
Oct 30, 1972 4:40 PM Venus enters Libra
Nov 24, 1972 8:23 AM Venus enters Scorpio
Dec 18, 1972 1:34 PM Venus enters Sagittarius
Jan 11, 1973 2:15 PM Venus enters Capricorn
Feb 4, 1973 1:43 PM Venus enters Aquarius
Feb 28, 1973 1:45 PM Venus enters Pisces
Mar 24, 1973 3:34 PM Venus enters Aries
Apr 17, 1973 8:05 PM Venus enters Taurus
May 12, 1973 3:42 AM Venus enters Gemini
June 5, 1973 2:20 PM Venus enters Cancer
June 30, 1973 3:55 AM Venus enters Leo
July 24, 1973 9:13 PM Venus enters Virgo
Aug 18, 1973 8:10 PM Venus enters Libra
Sep 13, 1973 4:05 AM Venus enters Scorpio
Oct 9, 1973 3:08 AM Venus enters Sagittarius
Nov 5, 1973 10:39 AM Venus enters Capricorn
Dec 7, 1973 4:37 PM Venus enters Aquarius
Jan 29, 1974 2:51 PM Venus Rx enters Capricorn
Feb 28, 1974 9:25 AM Venus enters Aquarius
Apr 6, 1974 9:17 AM Venus enters Pisces
May 4, 1974 3:21 PM Venus enters Aries
May 31, 1974 2:19 AM Venus enters Taurus
June 25, 1974 6:44 PM Venus enters Gemini
July 20, 1974 11:34 PM Venus enters Cancer
Aug 14, 1974 6:47 PM Venus enters Leo
Sep 8, 1974 5:28 AM Venus enters Virgo
Oct 2, 1974 9:27 AM Venus enters Libra
Oct 26, 1974 9:12 AM Venus enters Scorpio
Nov 19, 1974 6:56 AM Venus enters Sagittarius
Dec 13, 1974 4:06 AM Venus enters Capricorn
Jan 6, 1975 1:39 AM Venus enters Aquarius
Jan 30, 1975 1:05 AM Venus enters Pisces
Feb 23, 1975 4:53 AM Venus enters Aries
Mar 19, 1975 4:42 PM Venus enters Taurus
Apr 13, 1975 5:26 PM Venus enters Gemini
May 9, 1975 3:11 PM Venus enters Cancer
June 6, 1975 5:54 AM Venus enters Leo
July 9, 1975 6:06 AM Venus enters Virgo
Sep 2, 1975 10:34 AM Venus Rx enters Leo
Oct 3, 1975 12:19 AM Venus enters Virgo
Nov 9, 1975 8:52 AM Venus enters Libra
Dec 6, 1975 7:29 PM Venus enters Scorpio
Jan 1, 1976 7:14 AM Venus enters Sagittarius
Jan 26, 1976 1:09 AM Venus enters Capricorn
Feb 19, 1976 11:50 AM Venus enters Aquarius
Mar 14, 1976 7:59 PM Venus enters Pisces
Apr 8, 1976 3:56 AM Venus enters Aries
May 2, 1976 12:49 PM Venus enters Taurus
May 26, 1976 10:43 PM Venus enters Gemini
June 20, 1976 8:56 AM Venus enters Cancer
July 14, 1976 6:36 PM Venus enters Leo
Aug 8, 1976 3:36 AM Venus enters Virgo
Sep 1, 1976 12:44 PM Venus enters Libra
Sep 25, 1976 11:17 PM Venus enters Scorpio
Oct 20, 1976 12:22 PM Venus enters Sagittarius
Nov 14, 1976 5:42 AM Venus enters Capricorn
Dec 9, 1976 7:53 AM Venus enters Aquarius
Jan 4, 1977 8:01 AM Venus enters Pisces
Feb 2, 1977 12:54 AM Venus enters Aries
June 6, 1977 1:10 AM Venus enters Taurus
July 6, 1977 10:09 AM Venus enters Gemini
Aug 2, 1977 2:19 PM Venus enters Cancer
Aug 28, 1977 10:09 AM Venus enters Leo
Sep 22, 1977 10:05 AM Venus enters Virgo
Oct 16, 1977 8:37 PM Venus enters Libra
Nov 9, 1977 10:52 PM Venus enters Scorpio
Dec 3, 1977 8:49 PM Venus enters Sagittarius
Dec 27, 1977 5:09 PM Venus enters Capricorn
Jan 20, 1978 1:29 PM Venus enters Aquarius
Feb 13, 1978 11:07 AM Venus enters Pisces
Mar 9, 1978 11:29 AM Venus enters Aries
Apr 2, 1978 4:14 PM Venus enters Taurus
Apr 27, 1978 2:53 AM Venus enters Gemini
May 21, 1978 9:03 PM Venus enters Cancer
June 16, 1978 1:19 AM Venus enters Leo
July 11, 1978 9:14 PM Venus enters Virgo
Aug 7, 1978 10:08 PM Venus enters Libra
Sep 7, 1978 12:07 AM Venus enters Scorpio
Jan 7, 1979 1:38 AM Venus enters Sagittarius
Feb 5, 1979 4:16 AM Venus enters Capricorn
Mar 3, 1979 12:18 PM Venus enters Aquarius
Mar 28, 1979 10:18 PM Venus enters Pisces
Apr 22, 1979 11:02 PM Venus enters Aries
May 17, 1979 7:29 PM Venus enters Taurus
June 11, 1979 1:13 PM Venus enters Gemini
July 6, 1979 4:02 AM Venus enters Cancer
July 30, 1979 3:07 PM Venus enters Leo
Aug 23, 1979 10:16 PM Venus enters Virgo
Sep 17, 1979 2:21 AM Venus enters Libra
Oct 11, 1979 4:48 AM Venus enters Scorpio
Nov 4, 1979 6:50 AM Venus enters Sagittarius
Nov 28, 1979 9:20 AM Venus enters Capricorn
Dec 22, 1979 1:35 PM Venus enters Aquarius
Jan 15, 1980 10:37 PM Venus enters Pisces
Feb 9, 1980 6:39 PM Venus enters Aries
Mar 6, 1980 1:54 PM Venus enters Taurus
Apr 3, 1980 2:46 PM Venus enters Gemini
May 12, 1980 3:53 PM Venus enters Cancer
June 5, 1980 12:44 AM Venus enters Gemini
Aug 6, 1980 9:25 AM Venus enters Cancer
Sep 7, 1980 12:57 PM Venus enters Leo
Oct 4, 1980 6:07 PM Venus enters Virgo
Oct 30, 1980 5:38 AM Venus enters Libra
Nov 23, 1980 8:35 PM Venus enters Scorpio
Dec 18, 1980 1:21 AM Venus enters Sagittarius
Jan 11, 1981 1:48 AM Venus enters Capricorn
Feb 4, 1981 1:07 AM Venus enters Aquarius
Feb 28, 1981 1:01 AM Venus enters Pisces
Mar 24, 1981 2:43 AM Venus enters Aries
Apr 17, 1981 7:08 AM Venus enters Taurus
May 11, 1981 2:45 PM Venus enters Gemini
June 5, 1981 1:29 AM Venus enters Cancer
June 29, 1981 3:20 PM Venus enters Leo
July 24, 1981 9:04 AM Venus enters Virgo
Aug 18, 1981 8:44 AM Venus enters Libra
Sep 12, 1981 5:51 PM Venus enters Scorpio
Oct 8, 1981 7:04 PM Venus enters Sagittarius
Nov 5, 1981 7:39 AM Venus enters Capricorn
Dec 8, 1981 3:52 PM Venus enters Aquarius
Jan 22, 1982 9:56 PM Venus Rx enters Capricorn
Mar 2, 1982 6:25 AM Venus enters Aquarius
Apr 6, 1982 7:20 AM Venus enters Pisces
May 4, 1982 7:27 AM Venus enters Aries
May 30, 1982 4:02 PM Venus enters Taurus
June 25, 1982 7:13 AM Venus enters Gemini
July 20, 1982 11:21 AM Venus enters Cancer
Aug 14, 1982 6:09 AM Venus enters Leo
Sep 7, 1982 4:38 PM Venus enters Virgo
Oct 1, 1982 8:32 PM Venus enters Libra
Oct 25, 1982 8:19 PM Venus enters Scorpio
Nov 18, 1982 6:07 PM Venus enters Sagittarius
Dec 12, 1982 3:20 PM Venus enters Capricorn
Jan 5, 1983 12:58 PM Venus enters Aquarius
Jan 29, 1983 12:31 PM Venus enters Pisces
Feb 22, 1983 4:35 PM Venus enters Aries
Mar 19, 1983 4:51 AM Venus enters Taurus
Apr 13, 1983 6:26 AM Venus enters Gemini
May 9, 1983 5:56 AM Venus enters Cancer
June 6, 1983 1:04 AM Venus enters Leo
July 10, 1983 12:25 AM Venus enters Virgo
Aug 27, 1983 6:43 AM Venus Rx enters Leo
Oct 5, 1983 2:35 PM Venus enters Virgo
Nov 9, 1983 5:52 AM Venus enters Libra
Dec 6, 1983 11:15 AM Venus enters Scorpio
Dec 31, 1983 9:00 PM Venus enters Sagittarius
Jan 25, 1984 1:51 PM Venus enters Capricorn
Feb 18, 1984 11:53 PM Venus enters Aquarius
Mar 14, 1984 7:35 AM Venus enters Pisces
Apr 7, 1984 3:13 PM Venus enters Aries
May 1, 1984 11:53 PM Venus enters Taurus
May 26, 1984 9:40 AM Venus enters Gemini
June 19, 1984 7:48 PM Venus enters Cancer
July 14, 1984 5:30 AM Venus enters Leo
Aug 7, 1984 2:40 PM Venus enters Virgo
Sep 1, 1984 12:07 AM Venus enters Libra
Sep 25, 1984 11:05 AM Venus enters Scorpio
Oct 20, 1984 12:45 AM Venus enters Sagittarius
Nov 13, 1984 6:54 PM Venus enters Capricorn
Dec 8, 1984 10:26 PM Venus enters Aquarius
Jan 4, 1985 1:23 AM Venus enters Pisces
Feb 2, 1985 3:29 AM Venus enters Aries
June 6, 1985 3:53 AM Venus enters Taurus
July 6, 1985 3:01 AM Venus enters Gemini
Aug 2, 1985 4:10 AM Venus enters Cancer
Aug 27, 1985 10:39 PM Venus enters Leo
Sep 21, 1985 9:53 PM Venus enters Virgo
Oct 16, 1985 8:04 AM Venus enters Libra
Nov 9, 1985 10:08 AM Venus enters Scorpio
Dec 3, 1985 8:00 AM Venus enters Sagittarius
Dec 27, 1985 4:17 AM Venus enters Capricorn
Jan 20, 1986 12:36 AM Venus enters Aquarius
Feb 12, 1986 10:11 PM Venus enters Pisces
Mar 8, 1986 10:32 PM Venus enters Aries
Apr 2, 1986 3:19 AM Venus enters Taurus
Apr 26, 1986 2:10 PM Venus enters Gemini
May 21, 1986 8:46 AM Venus enters Cancer
June 15, 1986 1:52 PM Venus enters Leo
July 11, 1986 11:23 AM Venus enters Virgo
Aug 7, 1986 3:46 PM Venus enters Libra
Sep 7, 1986 5:15 AM Venus enters Scorpio
Jan 7, 1987 5:20 AM Venus enters Sagittarius
Feb 4, 1987 10:03 PM Venus enters Capricorn
Mar 3, 1987 2:55 AM Venus enters Aquarius
Mar 28, 1987 11:20 AM Venus enters Pisces
Apr 22, 1987 11:07 AM Venus enters Aries
May 17, 1987 6:56 AM Venus enters Taurus
June 11, 1987 12:15 AM Venus enters Gemini
July 5, 1987 2:50 PM Venus enters Cancer
July 30, 1987 1:49 AM Venus enters Leo
Aug 23, 1987 9:00 AM Venus enters Virgo
Sep 16, 1987 1:12 PM Venus enters Libra
Oct 10, 1987 3:49 PM Venus enters Scorpio
Nov 3, 1987 6:04 PM Venus enters Sagittarius
Nov 27, 1987 8:51 PM Venus enters Capricorn
Dec 22, 1987 1:29 AM Venus enters Aquarius
Jan 15, 1988 11:04 AM Venus enters Pisces
Feb 9, 1988 8:04 AM Venus enters Aries
Mar 6, 1988 5:21 AM Venus enters Taurus
Apr 3, 1988 12:07 PM Venus enters Gemini
May 17, 1988 11:26 AM Venus enters Cancer
May 27, 1988 2:36 AM Venus Rx enters Gemini
Aug 6, 1988 6:24 PM Venus enters Cancer
Sep 7, 1988 6:37 AM Venus enters Leo
Oct 4, 1988 8:15 AM Venus enters Virgo
Oct 29, 1988 6:20 PM Venus enters Libra
Nov 23, 1988 8:34 AM Venus enters Scorpio
Dec 17, 1988 12:56 PM Venus enters Sagittarius
Jan 10, 1989 1:08 PM Venus enters Capricorn
Feb 3, 1989 12:15 PM Venus enters Aquarius
Feb 27, 1989 11:59 AM Venus enters Pisces
Mar 23, 1989 1:32 PM Venus enters Aries
Apr 16, 1989 5:52 PM Venus enters Taurus
May 11, 1989 1:28 AM Venus enters Gemini
June 4, 1989 12:17 PM Venus enters Cancer
June 29, 1989 2:21 AM Venus enters Leo
July 23, 1989 8:31 PM Venus enters Virgo
Aug 17, 1989 8:58 PM Venus enters Libra
Sep 12, 1989 7:22 AM Venus enters Scorpio
Oct 8, 1989 11:00 AM Venus enters Sagittarius
Nov 5, 1989 5:13 AM Venus enters Capricorn
Dec 10, 1989 12:06 AM Venus enters Aquarius
Jan 16, 1990 10:23 AM Venus Rx enters Capricorn
Mar 3, 1990 12:52 PM Venus enters Aquarius
Apr 6, 1990 4:13 AM Venus enters Pisces
May 3, 1990 10:52 PM Venus enters Aries
May 30, 1990 5:13 AM Venus enters Taurus
June 24, 1990 7:14 PM Venus enters Gemini
July 19, 1990 10:41 PM Venus enters Cancer
Aug 13, 1990 5:05 PM Venus enters Leo
Sep 7, 1990 3:21 AM Venus enters Virgo
Oct 1, 1990 7:13 AM Venus enters Libra
Oct 25, 1990 7:03 AM Venus enters Scorpio
Nov 18, 1990 4:58 AM Venus enters Sagittarius
Dec 12, 1990 2:18 AM Venus enters Capricorn
Jan 5, 1991 12:03 AM Venus enters Aquarius
Jan 28, 1991 11:44 PM Venus enters Pisces
Feb 22, 1991 4:02 AM Venus enters Aries
Mar 18, 1991 4:45 PM Venus enters Taurus
Apr 12, 1991 7:10 PM Venus enters Gemini
May 8, 1991 8:28 PM Venus enters Cancer
June 5, 1991 8:16 PM Venus enters Leo
July 11, 1991 12:06 AM Venus enters Virgo
Aug 21, 1991 10:06 AM Venus Rx enters Leo
Oct 6, 1991 4:15 PM Venus enters Virgo
Nov 9, 1991 1:37 AM Venus enters Libra
Dec 6, 1991 2:21 AM Venus enters Scorpio
Dec 31, 1991 10:19 AM Venus enters Sagittarius
Jan 25, 1992 2:14 AM Venus enters Capricorn
Feb 18, 1992 11:40 AM Venus enters Aquarius
Mar 13, 1992 6:57 PM Venus enters Pisces
Apr 7, 1992 2:16 AM Venus enters Aries
May 1, 1992 10:41 AM Venus enters Taurus
May 25, 1992 8:18 PM Venus enters Gemini
June 19, 1992 6:22 AM Venus enters Cancer
July 13, 1992 4:07 PM Venus enters Leo
Aug 7, 1992 1:26 AM Venus enters Virgo
Aug 31, 1992 11:09 AM Venus enters Libra
Sep 24, 1992 10:31 PM Venus enters Scorpio
Oct 19, 1992 12:47 PM Venus enters Sagittarius
Nov 13, 1992 7:48 AM Venus enters Capricorn
Dec 8, 1992 12:49 PM Venus enters Aquarius
Jan 3, 1993 6:54 PM Venus enters Pisces
Feb 2, 1993 7:37 AM Venus enters Aries
June 6, 1993 5:03 AM Venus enters Taurus
July 5, 1993 7:21 PM Venus enters Gemini
Aug 1, 1993 5:38 PM Venus enters Cancer
Aug 27, 1993 10:48 AM Venus enters Leo
Sep 21, 1993 9:22 AM Venus enters Virgo
Oct 15, 1993 7:13 PM Venus enters Libra
Nov 8, 1993 9:07 PM Venus enters Scorpio
Dec 2, 1993 6:54 PM Venus enters Sagittarius
Dec 26, 1993 3:09 PM Venus enters Capricorn
Jan 19, 1994 11:28 AM Venus enters Aquarius
Feb 12, 1994 9:04 AM Venus enters Pisces
Mar 8, 1994 9:28 AM Venus enters Aries
Apr 1, 1994 2:20 PM Venus enters Taurus
Apr 26, 1994 1:24 AM Venus enters Gemini
May 20, 1994 8:26 PM Venus enters Cancer
June 15, 1994 2:23 AM Venus enters Leo
July 11, 1994 1:33 AM Venus enters Virgo
Aug 7, 1994 9:36 AM Venus enters Libra
Sep 7, 1994 12:12 PM Venus enters Scorpio
Jan 7, 1995 7:07 AM Venus enters Sagittarius
Feb 4, 1995 3:12 PM Venus enters Capricorn
Mar 2, 1995 5:10 PM Venus enters Aquarius
Mar 28, 1995 12:10 AM Venus enters Pisces
Apr 21, 1995 11:07 PM Venus enters Aries
May 16, 1995 6:22 PM Venus enters Taurus
June 10, 1995 11:18 AM Venus enters Gemini
July 5, 1995 1:39 AM Venus enters Cancer
July 29, 1995 12:32 PM Venus enters Leo
Aug 22, 1995 7:43 PM Venus enters Virgo
Sep 16, 1995 12:01 AM Venus enters Libra
Oct 10, 1995 2:48 AM Venus enters Scorpio
Nov 3, 1995 5:18 AM Venus enters Sagittarius
Nov 27, 1995 8:23 AM Venus enters Capricorn
Dec 21, 1995 1:23 PM Venus enters Aquarius
Jan 14, 1996 11:30 PM Venus enters Pisces
Feb 8, 1996 9:30 PM Venus enters Aries
Mar 5, 1996 9:01 PM Venus enters Taurus
Apr 3, 1996 10:26 AM Venus enters Gemini
Aug 7, 1996 1:15 AM Venus enters Cancer
Sep 7, 1996 12:07 AM Venus enters Leo
Oct 3, 1996 10:22 PM Venus enters Virgo
Oct 29, 1996 7:02 AM Venus enters Libra
Nov 22, 1996 8:34 PM Venus enters Scorpio
Dec 17, 1996 12:34 AM Venus enters Sagittarius
Jan 10, 1997 12:32 AM Venus enters Capricorn
Feb 2, 1997 11:28 PM Venus enters Aquarius
Feb 26, 1997 11:01 PM Venus enters Pisces
Mar 23, 1997 12:26 AM Venus enters Aries
Apr 16, 1997 4:42 AM Venus enters Taurus
May 10, 1997 12:20 PM Venus enters Gemini
June 3, 1997 11:18 PM Venus enters Cancer
June 28, 1997 1:38 PM Venus enters Leo
July 23, 1997 8:16 AM Venus enters Virgo
Aug 17, 1997 9:31 AM Venus enters Libra
Sep 11, 1997 9:17 PM Venus enters Scorpio
Oct 8, 1997 3:25 AM Venus enters Sagittarius
Nov 5, 1997 3:50 AM Venus enters Capricorn
Dec 11, 1997 11:39 PM Venus enters Aquarius
Jan 9, 1998 4:03 PM Venus Rx enters Capricorn
Mar 4, 1998 11:14 AM Venus enters Aquarius
Apr 6, 1998 12:38 AM Venus enters Pisces
May 3, 1998 2:16 PM Venus enters Aries
May 29, 1998 6:32 PM Venus enters Taurus
June 24, 1998 7:27 AM Venus enters Gemini
July 19, 1998 10:17 AM Venus enters Cancer
Aug 13, 1998 4:19 AM Venus enters Leo
Sep 6, 1998 2:24 PM Venus enters Virgo
Sep 30, 1998 6:13 PM Venus enters Libra
Oct 24, 1998 6:06 PM Venus enters Scorpio
Nov 17, 1998 4:06 PM Venus enters Sagittarius
Dec 11, 1998 1:33 PM Venus enters Capricorn
Jan 4, 1999 11:25 AM Venus enters Aquarius
Jan 28, 1999 11:17 AM Venus enters Pisces
Feb 21, 1999 3:49 PM Venus enters Aries
Mar 18, 1999 4:59 AM Venus enters Taurus
Apr 12, 1999 8:17 AM Venus enters Gemini
May 8, 1999 11:29 AM Venus enters Cancer
June 5, 1999 4:25 PM Venus enters Leo
July 12, 1999 10:18 AM Venus enters Virgo
Aug 15, 1999 9:12 AM Venus Rx enters Leo
Oct 7, 1999 11:51 AM Venus enters Virgo
Nov 8, 1999 9:19 PM Venus enters Libra
Dec 5, 1999 5:41 PM Venus enters Scorpio
Dec 30, 1999 11:54 PM Venus enters Sagittarius
Jan 24, 2000 2:52 PM Venus enters Capricorn
Feb 17, 2000 11:43 PM Venus enters Aquarius
Mar 13, 2000 6:36 AM Venus enters Pisces
Apr 6, 2000 1:37 PM Venus enters Aries
Apr 30, 2000 9:49 PM Venus enters Taurus
May 25, 2000 7:15 AM Venus enters Gemini
June 18, 2000 5:15 PM Venus enters Cancer
July 13, 2000 3:02 AM Venus enters Leo
Aug 6, 2000 12:32 PM Venus enters Virgo
Aug 30, 2000 10:35 PM Venus enters Libra
Sep 24, 2000 10:26 AM Venus enters Scorpio
Oct 19, 2000 1:18 AM Venus enters Sagittarius
Nov 12, 2000 9:14 PM Venus enters Capricorn
Dec 8, 2000 3:48 AM Venus enters Aquarius
Jan 3, 2001 1:14 PM Venus enters Pisces
Feb 2, 2001 2:14 PM Venus enters Aries
June 6, 2001 5:25 AM Venus enters Taurus
July 5, 2001 11:44 AM Venus enters Gemini
Aug 1, 2001 7:18 AM Venus enters Cancer
Aug 26, 2001 11:12 PM Venus enters Leo
Sep 20, 2001 9:09 PM Venus enters Virgo
Oct 15, 2001 6:42 AM Venus enters Libra
Nov 8, 2001 8:28 AM Venus enters Scorpio
Dec 2, 2001 6:11 AM Venus enters Sagittarius
Dec 26, 2001 2:25 AM Venus enters Capricorn
Jan 18, 2002 10:42 PM Venus enters Aquarius
Feb 11, 2002 8:18 PM Venus enters Pisces
Mar 7, 2002 8:42 PM Venus enters Aries
Apr 1, 2002 1:39 AM Venus enters Taurus
Apr 25, 2002 12:57 PM Venus enters Gemini
May 20, 2002 8:27 AM Venus enters Cancer
June 14, 2002 3:16 PM Venus enters Leo
July 10, 2002 4:09 PM Venus enters Virgo
Aug 7, 2002 4:09 AM Venus enters Libra
Sep 7, 2002 10:04 PM Venus enters Scorpio
Jan 7, 2003 8:07 AM Venus enters Sagittarius
Feb 4, 2003 8:27 AM Venus enters Capricorn
Mar 2, 2003 7:40 AM Venus enters Aquarius
Mar 27, 2003 1:14 PM Venus enters Pisces
Apr 21, 2003 11:18 AM Venus enters Aries
May 16, 2003 5:58 AM Venus enters Taurus
June 9, 2003 10:32 PM Venus enters Gemini
July 4, 2003 12:38 PM Venus enters Cancer
July 28, 2003 11:25 PM Venus enters Leo
Aug 22, 2003 6:35 AM Venus enters Virgo
Sep 15, 2003 10:58 AM Venus enters Libra
Oct 9, 2003 1:56 PM Venus enters Scorpio
Nov 2, 2003 4:42 PM Venus enters Sagittarius
Nov 26, 2003 8:07 PM Venus enters Capricorn
Dec 21, 2003 1:32 AM Venus enters Aquarius
Jan 14, 2004 12:16 PM Venus enters Pisces
Feb 8, 2004 11:20 AM Venus enters Aries
Mar 5, 2004 1:12 PM Venus enters Taurus
Apr 3, 2004 9:57 AM Venus enters Gemini
Aug 7, 2004 6:02 AM Venus enters Cancer
Sep 6, 2004 5:16 PM Venus enters Leo
Oct 3, 2004 12:20 PM Venus enters Virgo
Oct 28, 2004 7:39 PM Venus enters Libra
Nov 22, 2004 8:31 AM Venus enters Scorpio
Dec 16, 2004 12:10 PM Venus enters Sagittarius
Jan 9, 2005 11:56 AM Venus enters Capricorn
Feb 2, 2005 10:42 AM Venus enters Aquarius
Feb 26, 2005 10:07 AM Venus enters Pisces
Mar 22, 2005 11:25 AM Venus enters Aries
Apr 15, 2005 3:37 PM Venus enters Taurus
May 9, 2005 11:14 PM Venus enters Gemini
June 3, 2005 10:18 AM Venus enters Cancer
June 28, 2005 12:53 AM Venus enters Leo
July 22, 2005 8:01 PM Venus enters Virgo
Aug 16, 2005 10:05 PM Venus enters Libra
Sep 11, 2005 11:14 AM Venus enters Scorpio
Oct 7, 2005 8:00 PM Venus enters Sagittarius
Nov 5, 2005 3:10 AM Venus enters Capricorn
Dec 15, 2005 10:57 AM Venus enters Aquarius
Jan 1, 2006 3:18 PM Venus Rx enters Capricorn
Mar 5, 2006 3:39 AM Venus enters Aquarius
Apr 5, 2006 8:21 PM Venus enters Pisces
May 3, 2006 5:24 AM Venus enters Aries
May 29, 2006 7:41 AM Venus enters Taurus
June 23, 2006 7:31 PM Venus enters Gemini
July 18, 2006 9:41 PM Venus enters Cancer
Aug 12, 2006 3:21 PM Venus enters Leo
Sep 6, 2006 1:15 AM Venus enters Virgo
Sep 30, 2006 5:02 AM Venus enters Libra
Oct 24, 2006 4:57 AM Venus enters Scorpio
Nov 17, 2006 3:02 AM Venus enters Sagittarius
Dec 11, 2006 12:33 AM Venus enters Capricorn
Jan 3, 2007 10:31 PM Venus enters Aquarius
Jan 27, 2007 10:32 PM Venus enters Pisces
Feb 21, 2007 3:21 AM Venus enters Aries
Mar 17, 2007 5:00 PM Venus enters Taurus
Apr 11, 2007 9:15 PM Venus enters Gemini
May 8, 2007 2:28 AM Venus enters Cancer
June 5, 2007 12:59 PM Venus enters Leo
July 14, 2007 1:23 PM Venus enters Virgo
Aug 8, 2007 8:10 PM Venus Rx enters Leo
Oct 8, 2007 1:53 AM Venus enters Virgo
Nov 8, 2007 4:05 PM Venus enters Libra
Dec 5, 2007 8:29 AM Venus enters Scorpio
Dec 30, 2007 1:02 PM Venus enters Sagittarius
Jan 24, 2008 3:06 AM Venus enters Capricorn
Feb 17, 2008 11:22 AM Venus enters Aquarius
Mar 12, 2008 5:51 PM Venus enters Pisces
Apr 6, 2008 12:35 AM Venus enters Aries
Apr 30, 2008 8:34 AM Venus enters Taurus
May 24, 2008 5:52 PM Venus enters Gemini
June 18, 2008 3:48 AM Venus enters Cancer
July 12, 2008 1:39 PM Venus enters Leo
Aug 5, 2008 11:20 PM Venus enters Virgo
Aug 30, 2008 9:41 AM Venus enters Libra
Sep 23, 2008 9:59 PM Venus enters Scorpio
Oct 18, 2008 1:31 PM Venus enters Sagittarius
Nov 12, 2008 10:25 AM Venus enters Capricorn
Dec 7, 2008 6:36 PM Venus enters Aquarius
Jan 3, 2009 7:35 AM Venus enters Pisces
Feb 2, 2009 10:41 PM Venus enters Aries
Apr 11, 2009 7:47 AM Venus Rx enters Pisces
Apr 24, 2009 2:18 AM Venus enters Aries
June 6, 2009 4:07 AM Venus enters Taurus
July 5, 2009 3:22 AM Venus enters Gemini
July 31, 2009 8:28 PM Venus enters Cancer
Aug 26, 2009 11:11 AM Venus enters Leo
Sep 20, 2009 8:32 AM Venus enters Virgo
Oct 14, 2009 5:46 PM Venus enters Libra
Nov 7, 2009 7:23 PM Venus enters Scorpio
Dec 1, 2009 5:03 PM Venus enters Sagittarius
Dec 25, 2009 1:17 PM Venus enters Capricorn
Jan 18, 2010  9:35 AM Venus enters Aquarius
Feb 11, 2010  7:10 AM Venus enters Pisces
Mar  7, 2010  7:33 AM Venus enters Aries
Mar 31, 2010  1:35 PM Venus enters Taurus
Apr 25, 2010  1:05 AM Venus enters Gemini
May 19, 2010  9:05 PM Venus enters Cancer
June 14, 2010 4:50 AM Venus enters Leo
July 10, 2010 7:32 AM Venus enters Virgo
Aug  6, 2010 11:47 PM Venus enters Libra
Sep  8, 2010 11:44 AM Venus enters Scorpio
Nov  7, 2010 10:06 PM Venus Rx enters Libra
Nov 29, 2010  7:33 PM Venus enters Scorpio
Jan  7, 2011  7:30 AM Venus enters Sagittarius
Feb  4, 2011 12:58 AM Venus enters Capricorn
Mar  1, 2011  9:39 PM Venus enters Aquarius
Mar 27, 2011  2:53 AM Venus enters Pisces
Apr 21, 2011 12:06 AM Venus enters Aries
May 15, 2011  6:12 PM Venus enters Taurus
June  9, 2011 10:23 AM Venus enters Gemini
July  4, 2011 12:17 AM Venus enters Cancer
July 28, 2011 10:59 AM Venus enters Leo
Aug 21, 2011  6:11 PM Venus enters Virgo
Sep 14, 2011 10:40 PM Venus enters Libra
Oct  9, 2011  1:50 AM Venus enters Scorpio
Nov  2, 2011  4:51 AM Venus enters Sagittarius
Nov 26, 2011  7:36 AM Venus enters Capricorn
Dec 20, 2011  1:26 PM Venus enters Aquarius
Jan 14, 2012 12:47 AM Venus enters Pisces
Feb  8, 2012 1:01 AM Venus enters Aries
Mar  5, 2012 5:25 AM Venus enters Taurus
Apr  3, 2012 11:18 AM Venus enters Gemini
Aug  7, 2012  9:43 AM Venus enters Cancer
Sep  6, 2012 10:48 AM Venus enters Leo
Oct  3, 2012  2:59 AM Venus enters Virgo
Oct 28, 2012  9:04 AM Venus enters Libra
Nov 21, 2012  8:20 PM Venus enters Scorpio
Dec 15, 2012 11:38 PM Venus enters Sagittarius
Jan  8, 2013 11:11 PM Venus enters Capricorn
Feb  1, 2013  9:47 PM Venus enters Aquarius
Feb 25, 2013  9:03 PM Venus enters Pisces
Mar 21, 2013 11:15 PM Venus enters Aries
Apr 15, 2013  3:25 AM Venus enters Taurus
May  9, 201311:03 AM Venus enters Gemini
June  2, 2013   10:13 PM Venus enters Cancer
June 27, 2013 1:03 PM Venus enters Leo
July 22, 2013 8:41 AM Venus enters Virgo
Aug 16, 2013 11:37 AM Venus enters Libra
Sep 11, 2013  2:16 AM Venus enters Scorpio
Oct  7, 2013  1:54 PM Venus enters Sagittarius
Nov  5, 2013  3:43 AM Venus enters Capricorn
Mar  5, 2014  4:03 PM  Venus enters Aquarius
Apr  5, 2014  4:31 PM  Venus enters Pisces
May  2, 2014  9:21 PM  Venus enters Aries
May 28, 2014  9:45 PM  Venus enters Taurus
Jun 23, 2014  8:33 AM  Venus enters Gemini
Jul 18, 2014 10:06 AM  Venus enters Cancer
Aug 12, 2014  3:24 AM  Venus enters Leo
Sep  5, 2014  1:07 PM  Venus enters Virgo
Sep 29, 2014  4:52 PM  Venus enters Libra
Oct 23, 2014  4:52 PM  Venus enters Scorpio
Nov 16, 2014  2:03 PM  Venus enters Sagittarius
Dec 10, 2014 11:42 AM  Venus enters Capricorn
Jan  3, 2015  9:48 AM  Venus enters Aquarius
Jan 27, 2015 10:00 AM  Venus enters Pisces
Feb 20, 2015  3:05 PM  Venus enters Aries
Mar 17, 2015  6:15 AM  Venus enters Taurus
Mar 20, 2015  6:45 PM  Sun enters Aries
Apr 11, 2015 11:28 AM  Venus enters Gemini
May  7, 2015  6:52 PM  Venus enters Cancer
Jun  5, 2015 11:33 AM  Venus enters Leo
Jul 18, 2015  6:38 PM  Venus enters Virgo
Jul 31, 2015 11:27 AM  Venus Rx enters Leo
Oct  8, 2015  1:29 PM  Venus enters Virgo
Nov  8, 2015 10:31 AM  Venus enters Libra
Dec  4, 2015 11:15 PM  Venus enters Scorpio
Dec 30, 2015  2:16 AM  Venus enters Sagittarius
Jan 23, 2016  3:31 PM  Venus enters Capricorn
Feb 16, 2016 11:17 PM  Venus enters Aquarius
Mar 12, 2016  5:24 AM  Venus enters Pisces
Apr  5, 2016 12:50 PM  Venus enters Aries
Apr 29, 2016  8:36 PM  Venus enters Taurus
May 24, 2016  5:44 AM  Venus enters Gemini
Jun 17, 2016  3:39 PM  Venus enters Cancer
Jul 12, 2016  1:34 AM  Venus enters Leo
Aug  5, 2016 11:27 AM  Venus enters Virgo
Aug 29, 2016 10:06 PM  Venus enters Libra
Sep 23, 2016 10:51 AM  Venus enters Scorpio
Oct 18, 2016  3:01 AM  Venus enters Sagittarius
Nov 11, 2016 11:54 PM  Venus enters Capricorn
Nov 12, 2016  9:39 AM  Mer enters Sagittarius
Dec  7, 2016  9:51 AM  Venus enters Aquarius
Jan  3, 2017  2:46 AM  Venus enters Pisces|
Feb  3, 2017 10:51 AM  Venus enters Aries
Apr  2, 2017  8:25 PM  Venus Rx enters Pisces
Apr 28, 2017  9:13 AM  Venus enters Aries
Jun  6, 2017  3:26 AM  Venus enters Taurus
Jul  4, 2017  8:11 PM  Venus enters Gemini
Jul 31, 2017 10:54 AM  Venus enters Cancer
Aug 26, 2017 12:30 AM  Venus enters Leo
Sep 19, 2017  9:15 PM  Venus enters Virgo
Oct 14, 2017  6:11 AM  Venus enters Libra
Nov  7, 2017  6:38 AM  Venus enters Scorpio
Dec  1, 2017  4:14 AM  Venus enters Sagittarius
Dec 25, 2017 12:26 AM  Venus enters Capricorn
Jan 17, 2018  8:43 PM  Venus enters Aquarius
Feb 10, 2018  6:19 PM  Venus enters Pisces
Mar  6, 2018  6:45 PM  Venus enters Aries
Apr 24, 2018 12:40 PM  Venus enters Gemini
May 19, 2018  9:10 AM  Venus enters Cancer
Jun 13, 2018  5:54 PM  Venus enters Leo
Jul  9, 2018 10:32 PM  Venus enters Virgo
Aug  6, 2018  7:27 PM  Venus enters Libra
Sep  9, 2018  5:25 AM  Venus enters Scorpio
Oct 31, 2018  3:42 PM  Venus Rx enters Libra
Dec  2, 2018 12:02 PM  Venus enters Scorpio
Jan  7, 2019  6:18 AM  Venus enters Sagittarius
Feb  3, 2019  5:29 PM  Venus enters Capricorn
Mar  1, 2019 11:45 AM  Venus enters Aquarius
Mar 26, 2019  3:43 PM  Venus enters Pisces
Apr 20, 2019 12:10 PM  Venus enters Aries
May 15, 2019  5:46 AM  Venus enters Taurus
Jun  8, 2019  9:37 PM  Venus enters Gemini
Jul  3, 2019 11:18 AM  Venus enters Cancer
Jul 27, 2019  9:54 PM  Venus enters Leo
Aug 21, 2019  5:06 AM  Venus enters Virgo
Sep 14, 2019  9:43 AM  Venus enters Libra
Oct  8, 2019  1:06 PM  Venus enters Scorpio
Nov  1, 2019  4:25 PM  Venus enters Sagittarius
Nov 25, 2019  7:28 PM  Venus enters Capricorn
Dec 20, 2019  1:41 AM  Venus enters Aquarius

Прочети повече


Хубавият месец май – Венера на трон в Телец, Марс в Рак и Пълнолуние в Скорпион

В следващите няколко дни ни предстоят три астрологични събития, които ще променят атмосферата около нас и мотивацията ни.

Астрологична прогноза за 2019 - Втора част

Астрологична прогноза за 2019
Три планети на трон, Северен лунен възел в Рак и пет затъмнения, Уран в Телец, три периода на ретрограден Меркурий и любовни танци на Венера с Юпитер и Марс – Втора част

Астрологична прогноза за 2019: Три планети на трон, Северен лунен възел в Рак и пет затъмнения, Уран в Телец, три периода на ретрограден Меркурий и любовни танци на Венера с Юпитер и Марс – Първа част

Да си представим, че в небесата има трима владетели, всеки в своето царство на трон, в пълна сила и мощ.
Това са Юпитер, Сатурн и Нептун – и трите т.нар. външни планети, чиито влияния ще определят 2019 за всички нас.
За Юпитер това е от 9 ноември 2018 до 3 декември 2019 – малко повече от година.
За Сатурн периодът е от 21 декември 2017 до 22 март 2020 – почти 3 години.
За Нептун  в Риби периодът започна на 4 февруари 2012 и ще продължи до 31 март 2025 или 13 години. Нептун е в добра позиция по знак спрямо Стаурн и двете планети ще създават различни възможности през този период. Най-силни периоди за възможности чрез нежност, емпатия, лечителство или съпричастност и помощ да напреднем по потношение на целите си са 31 януари и 15 юни 2019.

Изтеглете мобилното приложение Astrobooth